Monday, February 25, 2013

ANG MAGING BABAE (ni Ruth E.S. Mabanglo)


ANG MAGING BABAE (ni Ruth E.S. Mabanglo)
Kasumpa-sumpa
ang maging babae sa panahong ito:
Depinisyong pamana
ng nakaraa't kasalukuyan.
Anyong hinulma
ng pag-asam at pangangailangan.
Ibukod pa ang basal na kalikasan.
Ang tungkulin at kapaligiran.
Isaalang-alang bilang halimbawa,
ang maiambil sa babasaging krsital.
Mulang pagsilang
Nagumon ang isip sa karupukan.
Guwardiya ang bawat ama
mg pagkabirhe't kahihiyan.
Bawat kapatid na lalaki'y espiya,
asawa naman ang kandadong ikinawit sa pinto.
Tunguhin ka't dahilan
ng di mabilang na bagay.
Kanin at pamulat
ng hangari't paglingap.
Anong pag-ibig o pagpapakasakit?
Anong paglilingkod o pagtitiis?
Ikaw ang pundiya ng karsonsilyo,
ang kurbata, maging ang burda sa panyo't kamiseta.
Susukatin ang ganda mo sa kama,
ang talino sa pagkita ng pera.
Kumikita ang beer at sine,
Nagdidildil ka ng pills.
Tunay, ang maging babae sa panahong ito'y
magiging kasumpa-sumpa lalo
Kung di babalikwas ang lahat,
matiim na magmumuni't magsusuri
Kahit masugat-sugatan ang sarili,
upang ang dugong
sa kabahagi lamang dumadaloy,
maglandas din sa isip at guni-guni.

No comments:

Post a Comment